Thiết kế đồ họa

Các nhà thiết kế đồ họa Việt tài năng trẻ của STC-Việt Nam cung cấp một loạt các dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp cho các STC-Group và hoạt động trên toàn thế giới bao gồm:

  • Thiết kế Website và Phát triển
  • Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
  • Nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế Văn phòng phẩm
  • Thiết kế Brochure
  • Thiết kế thư mục Presentation

Thiết kế đồ họa

Thiết kế trang web