GIỚI THIỆU CHUNG

Là một Tập đoàn Giáo dục chuyên nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo về Hàng hải và Giao thông vận tải trên thế giới, STC-Group đã tiến hành các hoạt động tại Việt Nam từ những năm 1990 thông qua việc tổ chức các khóa học về hàng hải và logistics, các khóa học cho các chuyên gia Việt Nam tu nghiệp tại Rotterdam. Ngoài ra STC-Group cũng đã hợp tác với các trường đại học và đơn vị khác nhau trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam để nâng cấp và tổ chức khóa học về hàng hải và logistics tại đây. Năm 2004, STC-Group chính thức thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam (STC-Việt Nam) để hỗ trợ tất cả các hoạt động của mình ở sở tại. Sự phát triển và trải rộng của mạng lưới các chi nhánh hỗ trợ cho phép STC-Group hoạt động tích cực trong thị trường lao động trên thế giới, hỗ trợ và hợp tác với các đối tác địa phương trong giáo dục, tư vấn, đào tạo và nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực hàng hải, vận tải và logistics. Hiện nay, STC-Group có các chi nhánh nước ngoài tại Nam Phi, Oman, Phi-lip-pin, Brasil và Việt Nam.