NGUYỄN HỒNG THẮM

Sinh ngày: 13/10
Vị trí: Project Manager at STC-Group

Tôi tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh và Marketing tại Úc. Tôi vào làm việc tại văn phòng đại diện STC-Vietnam ở Hà Nội từ những ngày đầu thành lập vào năm 2004. Qua 7 năm gắn bó, tôi nhận ra rằng Tập đoàn STC-Group không chỉ mở ra những cơ hội lớn cho những người Việt trẻ, thực hiện các hoạt động xã hội hiệu quả cao, thành công trong các hoạt động hợp tác liên doanh mà còn tạo ra môi trường làm việc thân thiện và công bằng cho những ai yêu thích, tràn đầy năng lượng và đam mê trong công việc.