VŨ DUY ANH

Ngày sinh: 20/11
Vị trí: Graphic Design Leader

Bắt đầu làm việc cho STC-Việt Nam từ năm 2009, tôi cảm thấy rất thoải mái với môi trường làm việc cũng như những đồng nghiệp ở đây. Vi vậy tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc của mình cũng như mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho STC-Việt Nam. Cảm ơn tất cả những đồng nghiệp đã chia sẻ, giúp đỡ tôi trong công việc và trong cuộc sống.