Enter your keyword

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sản phẩm

HỆ THỐNG MÔ PHỎNG BUỒNG LÁI/ TÀU

Cảng và Bờ Biển

Khách hàng trên toàn thế giới đã tìm đến STC với những yêu cầu đào tạo cho nhân sự của họ về các dịch vụ vận tải cụ thể liên quan đến cảng hoặc tuyến ven biển nơi nhân viên của họ sẽ làm việc. Các chủ tàu và các công ty vận tải biển trên toàn thế giới luôn có nhu cầu đào tạo đội ngũ của họ để làm việc trên tàu ở các địa điểm chuyên biệt với một số nhiệm vụ nhất định. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo này, STC Việt Nam đã và đang phát triển rất nhiều cơ sở dữ liệu mô phỏng cho các nhà ga, cảng và khu vực ven biển trên thế giới. Những dữ liệu này hiện đang được sử dụng tại các trung tâm mô phỏng của Tập đoàn STC ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Đường Sông

Rất nhiều sinh viên tàu thủy nội địa và thủy thủ đã được đào tạo để đảm nhiệm những vị trí khác nhau: từ thủy thủ boong cho tới thuyền trưởng bằng hệ thống mô phỏng của STC Group. Để đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của tất cả các khóa học như trên, cơ sở dữ liệu mô phỏng của hàng nghìn kilomet đường sông ở các quốc gia Châu Âu và nhiều nơi trên thế giới đã và đang được xây dựng bởi STC Vietnam.

Tàu Thủy

Hàng trăm mô hình tàu thủy và tàu hàng thuộc nhiều chủng loại khác nhau đã và đang được phát triển bởi STC Vietnam cho các khóa đạo tạo lái tàu, thủy thủ, hoa tiêu và thuyền trưởng cũng như các nhiệm vụ đặc biệt tại các trung tâm mô phỏng của STC Group trên thế giới.

Singapore" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Singapore" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Singapore" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rotterdam" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rotterdam" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rotterdam" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
rijnkanaal" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
rijnkanaal" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Rijn" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
HCM" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
HCM" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Durban" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Capetown" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Capetown" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Capetown" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Capetown" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Capetown" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Capetown" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Holman Pacific" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Holman Pacific" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Holman Pacific" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Holman Pacific" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Holman Pacific" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Holman Pacific" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Trawler" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Trawler" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Trawler" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Trawler" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Tàu thủy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Tàu thủy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Tàu thủy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Tàu thủy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Galaxy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Galaxy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Galaxy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Galaxy" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
FPSO" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
FPSO" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Arklow" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Arklow" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Albert Maersk" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Albert Maersk" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Albert Maersk" name="architecture-en,building-en,construction-en,constructor-en,consulting-en,planning-en,renovation-en,may-moc,cang-va-bo-bien,tau" >
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.